De klant centraal

Bij de bedrijven van Mens-Zeist staat de klant centraal.

  • Mens-Zeist is onderscheidend in het participeren bij en het ontzorgen van de klant. Wij hebben onze bedrijven ingericht op de werkstromen van onze opdrachtgevers. De strategie en de doelstellingen van onze opdrachtgevers zijn voor ons leidend in onze aanpak bij de samenwerking met onze klanten.
    Voor een aantal klanten hebben wij specifieke klantenteams ingericht, die op een resultaatgerichte wijze aansluiting zoeken op de processen van de betreffende klant. Samen met onze opdrachtgevers zoeken we naar de beste oplossingen.
    Wij zijn sterk in de advisering en uitwerking van plannen van complexe onderhouds- en renovatievraagstukken.
  • Als ketenpartner werken wij eraan op een resultaatgerichte wijze tegen zo laag mogelijke kosten een optimale bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van onze opdrachtgevers. Met een aantal van onze klanten, adviseurs, onderaannemers en leveranciers werken wij in de vorm van ketenpartnerschap projectoverstijgend en reeds langjarig samen.
  • Wij zijn specialist in het uitvoeren van werkzaamheden aan en in bewoonde woningen en in gebruik zijnde gebouwen. Bij het uitwerken van plannen betrekken wij de bewoners en gebruikers. Wij proberen ons in te leven en te verplaatsen in de positie van de bewoners. Wij werken permanent aan een hoge klanttevredenheid bij de bewoners van de woningen en gebruikers van gebouwen.
  • Wij denken in duurzame concepten voor onderhoud en renovatie.
  • In samenwerking met onze opdrachtgevers werken wij in onze organisatie aan het continu leren, kennis delen, samen ontwikkelen en permanent verbeteren.
  • Van oudsher zijn wij dé betrouwbare partner in kwaliteit. Wij inventariseren en beheersen gedurende het gehele traject de risico’s en de kwaliteit van onze projecten. Zodoende kunnen wij de kwaliteit garanderen, waar wij als Mens-Zeist zo trots op zijn.