Modellen en kostenverlagingen

  • Binnen ketensamenwerking werken wij op basis van modellen voor de aanpak. Op complex- en projectniveau worden veelal op basis van het portefeuille- en complexbeleid van de opdrachtgever in een resultaatgerichte samenwerking voor de gehele exploitatietermijn functionele specificaties en vervolgens kwaliteitsdoelstellingen (eventueel in Kwaliteit in Balans) geformuleerd. Deze zetten wij om in evenwichtige meetbare prestatie-eisen, die langjarig moeten worden gehaald.

  • Langjarige budgetten met concreet beschreven kostenverlagingen zijn hierin leidend. Op basis van een goede procesaanpak ontwikkelen wij een traject om zowel de prestatie-eisen als de kostenverlagingen te realiseren.

    M.10.6.2 KIB Kwaliteit in Balans
    M10.6.2