Mens-Zeist als ketenpartner

  • Veel opdrachtgevers werken met Mens-Zeist samen op basis van partnerschap. Hierbij kiest elke opdrachtgever het model dat past bij haar organisatie, haar beleid en haar mensen en wensen. De missie en doelstellingen van de opdrachtgever zijn leidend, waarbij wij op een resultaatgerichte wijze tegen zo laag mogelijke kosten een optimale aanpak en kwaliteit voor onze opdrachtgevers realiseren.

  • Mens-Zeist kent vele vormen van samenwerking en kan dan ook putten uit een schat aan ervaring, goede voorbeelden en ook leermomenten.  Het meest effectief zijn samenwerkingsvormen, waarbij er op basis van een gezond vertrouwen samen wordt gewerkt aan het realiseren van doelstellingen. Wij hebben hier geleerd om te participeren in de doelstellingen en de vraagstelling van onze opdrachtgevers.

  • Binnen het ketenpartnerschap kunnen wij met onze opdrachtgevers op verschillende niveaus samenwerken. Meestal kiest de opdrachtgever voor de regierol en neemt hij de supervisie over de complexstrategie en de doelstellingen. Wij runnen dan het proces, de ontwikkeltrajecten en de productiestromen. Voor Mens-Zeist is de uitgangssituatie altijd dat wij handelen op basis van de missie, doelstellingen en wensen van onze opdrachtgevers.


    M.10.6 MZ als ketenpartner