Eisen aan een goede ketensamenwerking

Een goede ketensamenwerking voldoet aan de volgende criteria.

  • De ketenpartners zijn goed gekwalificeerd en voldoen aan een aantal selectiecriteria.
  • De ketensamenwerking geschiedt op basis van gelijkwaardigheid.
  • De ketensamenwerking is gebaseerd op de missie en doelstellingen van de opdrachtgever en daarvan afgeleide doelstellingen voor het gehele team.
  • De ketenpartners spreken elkaar indien nodig aan.
  • In de ketensamenwerking worden m.b.t. de risico's duidelijke afspraken gemaakt.