Milieubelasting verminderen

Wij vervangen steeds meer milieubelastende producten door alternatieven.
Ten behoeve van een beter milieu werken wij ook steeds meer stofarm.

Afvalstoffen scheiden en verwerken wij op een verantwoorde wijze.
Wij zijn innovatief in het ontwikkelen van steeds meer mogelijkheden voor het hergebruiken van afvalstoffen. Oud gereedschap laten wij upgraden door een gespecialiseerde stichting voor hergebruik in ontwikkelingslanden.

Wij zijn deelnemer in het landelijk onderzoek Duurzaam Vastgoedonderhoud. Op basis van een landelijk uitgevoerd pilot project en het periodiek monitoren van de toegepaste materialen en systemen krijgen wij samen met een groep andere bedrijven inzicht in de toepassing van minder milieubelastende en meer duurzame materialen en systemen.
Als partner van het Kenniscentrum Duurzaam Onderhoud verdiepen wij onze kennis en inzicht.

Tevens werken wij aan een steeds grotere bewustwording van onze medewerkers met betrekking tot duurzaamheid en milieu.