Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Van oudsher voelen wij een sterke betrokkenheid bij wat er speelt bij onze opdrachtgevers, bij de bewoners van de woningen, gebruikers van de gebouwen, waaraan en waarin wij werken. Bij onze eigen medewerk(st)ers zetten wij onze betrokkenheid om in concrete acties, vanuit ons gevoel en respect voor de mensen en de omgeving.
 
Wij zijn actief in het opleiden van jongeren en hebben permanent een aantal jeugdige leerlingen aan het werk.
Wij betrekken waar mogelijk een aantal minder kansrijke mensen in onze werkzaamheden. Dit doen wij onder meer door deelname aan SROI trajecten. Hierbij bieden wij werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Binnen het verband van JINC verzorgen wij bliksemstages en sollicitatietrainingen voor in hoofdzaak leerlingen van VMBO-scholen.

Wij zijn bedrijfsvriend van de Stichting Het Utrechts Landschap. Tevens sponsoren wij een aantal maatschappelijke organisaties, sportverenigingen e.d.